ال 90 _ زانتیا (9)

پراید (6)

پژو 206 (7)

پژو 405 و سمند (9)

پیکان (6)

تیبا و ریو (6)