ال 90 و زانتیا (7)

پراید (28)

پژو 206 (16)

پژو 405 و سمند (28)

تیبا و ریو (9)